October 15, 2015

India (11.09 - 13.10)

Hey!

Watch what happened with me in India

when I was walking

785 kilometers from 


near BHARUCH to 
PUSHKAR

(11.09 - 13.10)


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1636972739853303.1073741844.1623807521169825&type=1&l=0497a47ad5


Hei!

Vaata, mis minuga Indias toimus,

kui jalutasin 
785 kilomeetrit 


BHARUCH'i lähedalt PUSHKAR'i

(11.09 - 13.10)


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1636972739853303.1073741844.1623807521169825&type=1&l=0497a47ad5

July 22, 2015

Walking in India (Part 1) - Jalutades Indias (1. osa)


Respected reader
Namaste 
Greetings!

After travelling through Iran I skipped travelling in Pakistan and continued
the only walking journey in India.


Austatud lugeja
Namaste
Tervist!Pärast rändamist läbi Iraani jätsin vahele reisimise Pakistanis ning jätkasin 
ainult jalgsi rändamist Indias. 

Mumbai Airport, India

June 4
06:25 AM.

Mumbai Lennujaam, India

The Holy Cows

Pühad Lehmad

Kui kõik muu kukub läbi, proovi Jeesust.


The morning traffic in Mumbai

06:42 June 4

Hommikune liiklus (ummik) Mumbais

With PRASHANT GANDHI

Koos PRASHANT GANDHI'ga How many Hindus can fit into one train?
Even God doesn't know.

Mitu hindut mahub ühte rongi?
Seda ei tea isegi Jumal.The Gateway of India
Compleated in 1924
Click for more information


Good old bamboo

Vana hea bambusMahatma Gandhi (1869 - 1948)

Political and spiritual leader of India

India poliitiline ja vaimne juht

You must be the change
you wish to see in the world.

My life is my message.

It is health that is real wealth
and not pieces of gold and silver.

The best way to find yourself
is to lose yourself in the service of others.

- Mahatma Gandhi

Sina pead olema muutus,
mida sa soovid maailmas näha.

Minu elu on minu sõnum.

Tõeline rikkus on tervis,
mitte tükid kulda ja hõbedat.

Parim viis enese leidmiseks
on iseennast kaotada teiste teenimises.

- Mahatma Gandhi


Marine Drive, Mumbai
17:48 June 6

Lonely boatman

Üksik paadimees

PRASHANT GANDHI
cooking in his home in Mumbai

PRASHANT GANDHI 
kokkamas oma Mumbai kodu köögis 

Kind PRASHANT GANDHI
gave me more than 900 pages long
BHAGAVAD GITA in English.
He also gave me Indian SIM card, 3 packs of cookies, 2 tubes of cream against the mosquitos, 1 box of nourishing cream, 1 box of Ayurvedic medicine, 1 pack of soup and so on . . .

Lahke PRASHANT GANDHI
kinkis mulle rohkem kui 900 lehekülge paksu inglise keelse BHAGAVAD GITA.
Lisaks Gitale andis PRASHANT mulle teele kaasa India SIM kaardi, 3 pakki küpsiseid, 2 tuubi sääskedevastast kreemi, karbitäie niisutavat kreemi, karbitäie Ajurveeda looduslikku ravimpulbrit, pakitäie suppi jne . . .


VISHI JAIN, PRANIT WANKHEDE, PRASHANT GANDHI, ROBIN CHAUDHARY, AKHIL GAIKWAD & ABHINANDAN JAIN.

6 young men where living in 3 small rooms. I was in their Mumbai home for 3 nights. Every day 3 womens came - first was cooking in the morning, second cooked in the evening and the third one was cleaning.

Photo 23:53 June 7

Kolmes väikeses toas elas 6 noormeest, olin nende Mumbai kodus 3 ööd. Iga päev käis korteris 3 naist - üks valmistas süüa hommikul, teine õhtul ja kolmas koristas.Together with the wonderful SHARANYA KANNAN

Koos imelise SHARANYA KANNAN'igaI am going to visit KANHERI CAVES
16:21 June 8
Lähen külastama KANHERI KOOPAID

Click for more informationHolding unto the big toes of the BUDDHA

Hoides kinni BUDDHA suurtest varvastest


The deva said:
What is the greatest gain?
What is the greatest loss?
Which armour is invulnerable?
What is the best weapon?
The Blessed One replied:
The greatest gain is to give others;
The greatest loss is to greedily receive without gratitude;
An invulnerable armour is patience;
The best weapon is wisdom.

Deva küsis:
Mis on suurim kasu?
Mis on suurim kaotus?
Milline kilp on vigastamatu?
Mis on parim relv?
Õnnistatu vastas:
Suurim kasu on anda teistele;
Suurim kaotus on ahnelt võtta vastu ilma tänulikkuseta; Vigastamatu kilp on kannatlikkus;
Parim relv on tarkus.

From the distance You can see 
the biggest city in INDIA - MUMBAI

Eemalt paistab INDIA suurim linn MUMBAI

Sweet blow the winds.
Sweet flow the rivers.
May the herbs be sweet to us.
May the night and days bring us happiness.
May the dust of the Earth yield us happiness.
May Heaven, our Father, send us happiness.
May the trees gladden us with fruit.
May the Sun bestow joy on us.
- The Rig Veda

How much things do I really need?

Kui palju asju ma tegelikult vajan? 

My feet in the Sun and dust of INDIA

Minu jalad INDIA Päikeses ja tolmus


With the kind GRANDMOTHER
of AKHIL GAIKWAD
and the youngsters.
She gave me a gift - the orange scarf (on the photo) full of holy symbols and mantras.

AKHIL GAIKWAD'i lahke VANAEMA ja noored. Vanaema kinkis mulle fotol oleva oranži salli, millel on pühad sümbolid ja mantrad.


With KSHITIJ HITENDRA THAKURan Indian politician.
He is currently holding the office of 
Member of Legislative Assembly for the constituency of Nala Sopara in the state of MaharashtraIndia

Koos KSHITIJ HITENDRA THAKUR'iga

Let us not judge the minds of our fellow creatures, which are for God alone to judge...
- CATHERINE OF SIENA


AKHIL GAIKWAD and his MOTHER.
His mother gave me many gifts - a lot of food, one hindu holy book in English, one golden statue of the Buddha...
AKHIL bought for me new sandals, mobile and internet balance and many other things!

15:56 June 10AKHIL GAIKWAD ja Tema EMA.
Tema ema andis mulle mitu kingitust - palju süüa, üks inglise keelne hinduismi püha raamat, üks kuldne Budda kuju.

Lahke AKHIL ostis mulle uued sandaalid, mobiilile kõneaega ja palju muud...


Visiting the Taekwondo class
Külastamas Taekwondo tundi

"A good soldier is not violent.
A good fighter is not angry."
- Lao Tzu

"Hea sõdur ei ole vägivaldne.
Hea võitleja ei ole vihane."
- Lao Tzu

"...Take pride not in love for yourselves
but in love for your fellow creatures..."
- Tablet of Wisdom, Baha'u'llah

In the home of 
SHWETA VANMALI


HAJI ALI DARGAN
Click for more information about Haji AliIn SUNNY's home in VASAI
21:24 June 11 
Poistega SUNNY kodus VASAI's

ARUN & SUNNY

For he that loveth not his brother whom he hath seen,
cannot love God whom he hath not see. - The Bible

SUNNY's DAUGHTER and the puppy

SUNNY TÜTAR ja kutsikas

SUNNY's FATHER AND MOTHER

SUNNY ISA JA EMA

SUNNY'S WIFE, SON, DAUGHTER AND PUPPY

SUNNY NAINE, POEG, TÜTAR JA KOERAKE

She whose heart is full of love
Is ever in full bloom.
- GURU NANAK

For 2 days I lived in SUNNY's home together with 9 people , 2 dogs and 2 cats on the area of 6m x 6m.
I was fortuned to experienced true respect, helpfulness, happiness, the spirit of service and love. Our home's door was always open to all the hundreds of neighbours. One the first night when I ate dinner in SUNNY's home there were more than 20 people in front and on sides of me watching my every move and emotion.

Elasin 2 ööpäeva koos 9 inimese, kahe koera ja kahe kassiga 6 x 6 meetrisel alal. Nii tõelist austust, abivalmidust, õnnelikkust, teenimist, armastust olen kohanud harva. Meie tare uks oli pidevalt avatud kõikidele sadadele naabritele. Kui esimest korda sõin SUNNY kodus õhtust, istus minu ees ja külgedel üle 20 inimese, kes iga mu liigutust ja emotisooni jälgisid...

"It is the lowly that have goodness and true worth. He that bows before all, before him all will bow." - Guru Nanak

"Headus ja tõeline väärtus on madalatel.
Tema, kes kummardub kõigi ees, tema ees kummardub kõik." - Guru Nanak

Starting of the monsoon rains
12:26 June 12
 Monsuun vihmade algus

ARUN and SUNNY sent me on foot for 2,5 km ARUN ja SUNNY saatsid mind jalgsi 2,5 km

Thank You men for opening
the doors of Your homes and hearts!!!

Aitäh Teile mehed, et avasite mulle
oma kodude ja südamete uksed!!!"Wisdom begins in wonder." 
"Know thyself." 
- SOCRATES
17:00 June 12


Colorful Umbrella

Värviline VihmavariPutting together the tent in the rain and mud - the morning of June 14

14. juuni hommikul panemas kokku telki vihmas ja mudas
Afternoon tea with the kind man who saw me walking on the road for many days

Pärastlõunane tee koos lahke mehega, kes mitmel päeval nägi mind maanteel jalutamas


Plärts - plärts - plärts . . .

Drying the clothes that got wet in the big monsoon rains despite of the waterproof bag cover

Kuivatamas riideid, mis hoolimata veekindlast kotikattest suures monsuun vihmas niiskeks said


Does the road wind uphill all the way?
Yes, to the very end.
Will the day's journey take the whole long day? From morn to night, my friend.
- CHRISTINA ROSSETTIThe evening tea with young man

Õhtune tee koos noorte meestega.

Kui Türgi ja Iraani teedel ja külades jalutades mind peatati pea iga päev 5-15 erinevas kohas, kus pakuti teed ja süüa ning pakiti süüa teele kaasa, siis siiani Indias on peatanud mind teepausiks keskmiselt ühe päeva jooksul 1 inimene.
Kuid kui õnnestub pääseda India koju, pean sööma vähemalt 2 korda rohkem, kui mu magu tegelikult võimeline on.


The temple guards
For 1 night I stayed in the Shiva temple near the road

Templivalvurid
Ööbisin ühe öö tee ääres olevas Shiva templis

I enter GUJARAT state
The kind boarder guards give me one mango


08:06 June 16 

Sisenen GUJARAT'i maakonda
Lahked piirivalvurid annavad mulle ühe mango 


Sandaal hõõrus jala katki

250 gr of peanuts - 25 rupees = 0,35 euros
250 grammi maapähkleid - 25 ruupiat ehk 0,35 eurot

The kind mango man stopped me and gave me mango for free

Mind peatas lahke mangomees ja andis mulle tasuta mango


Rest

Puhkus

Lunch in the home of IQBAL QURESHI
June 16
Lõunasöök IQBAL QURESHI kodus

There is no love sincerer than the love of food.

Ei ole siiramat armastust,
kui armastus toidu vastu.

- GEORGE BERNARD SHAW


So many gods, so many creeds.
So many paths that wind and wind.
While just the art of being kind
Is all the sad world needs.

- ELLA WHEELER WILCOX
Boys washing the clothes in the dormitory of one Christian school

Poisid pesemas pesu ühe kristliku kooli ühiselamus

Ave Maria


Drinking KINGFISHER - the Indian beer with the boys 
20:46 June 16
Joomas poistega KINGFISHER'it - India õlut 

IQBAL QURESHI's loving PARENTS and his SISTER

IQBAL QURESHI armastavad VANEMAD ja ÕDE

On the road again . . .

Taas teel . . .

Selfie

Usssssssssssss

After washing in the river

Pärast jões pesemist


There is a high probability that making a photo in India there will be a cow on the photo

On suur tõenäosus, et Indias pildistades on fotol ka lehm

With DARSHIL NAHAR's SISTER and Her FAMILY in Navsari 

09:48 June 20

DARSHIL NAHAR
'i ÕE ja Tema PEREKONNAGA nende kodus Navsari linnasI visited NAHAR PHARMACEUTICALS in Maroli - the factory of natural ayurvedic medicine

Külastasin 
NAHAR PHARMACEUTICALS'i Marolis - looduslik ajurveeda meditsiini tehas

NAHAR PHARMACEUTICALS

In the home of DARSHIL NAHAR- the great owner of NAHAR PHARMACEUTICALS

DARSHIL NAHAR'i kodus
- NAHAR PHARMACEUTICALS'i omanik

Jain temple in Maroli built by the FATHER of DARSHIL NAHAR
Džain tempel ehitatud DARSHIL NAHAR'i ISA poolt


DARSHIL NAHAR together with the statue of his FATHER

DARSHIL NAHAR
koos oma ISA kujuga 

"Prayer is in all gestures."
- Mother Teresa

"Palve on kõikides liigustustes."
- Ema Teresa


“I am not sure exactly what heaven will be like, but I know that when we die and it comes time for God to judge us, he will not ask, 'How many good things have you done in your life?' rather he will ask, 'How much love did you put into what you did?” - Mother Teresa

"Ma ei ole täpselt kindel, milline taevas saab olema, kuid ma tean, et kui me surema ja saabub aeg, mil Jumal meid hindab, siis ta ei küsi, 'Kui palju häid asju sa oma elus oled teinud?'
Pigem küsib ta, 'Kui palju armastust sa panid sellesse, mida sa tegid?" - Ema Teresa

"We can do noble acts without ruling the earth and the sea." - ARISTOTLE

"Me võime teha õilsaid tegusid, ilma maad ja merd valitsemata." - ARISTOTLE


"We act as though comfort and luxury 
were the chief requirements of life, 
when all that we need to make us really happy is something to be enthusiastic about." 

- CHARLES KINGSLEYI was invited to visit Shri S.M.K.R. Vashi High School in Maroli

11:25 June 22

Mind kutsuti külastama Shri S.M.K.R. Vashi Keskooli Marolis

"What use is bending or bowing of head
When you bow not the heart?"
- Guru Sranth Sahib

"Mis kasu on pea painutamisest ja kummardamisest
Kui sa ei kummarda oma südant?"
- Guru Sranth Sahib

In the teachers room

Õpetajate toas

"Remember,
it is the individual that is important to us.
If we wait until there is a given number of people, we will get lost in numbers and will never be able to show respect and love for one concrete person.
To me, every person in the world is unique."

- Teresa

The cobra

Kobra

Together with the snake catcher

Koos madude püüdjaga

Together with the joyful workers
in NAHAR PHARMACEUTICALS

16:48 June 23

Koos rõõmsate töötajatega
NAHAR PHARMACEUTICALS'is

I AM READY NOW
FOR THE MONSOON RAINS
OF INDIA!

MA OLEN NÜÜD
INDIA MONSUUN VIHMADEKS VALMIS !

Together with my very big helper and friend
DARSHIL NAHAR in his home.
Before I arrived to Darshil's home in Maroli he organized 2 different homes for me to stay.
After I left his home he organized 2 more places for me to stay.

We had a great time together.
Darshil gave me a lot of gifts! 
I am sad I don't have photos of his caring family.
See You soon!

Koos suure abilise DARSHIL NAHAR'iga tema kodus.
Enne, kui ma jõudsin Tema koju Marolis, organiseeris Darshil mulle ööbimise kahes erinevas kodus.
Pärast Dashili kodust lahkumist organiseeris Ta mulle veel ööbimise kahes erinevas paigas.
Meil oli koos vägev aeg.
Darshil andis mulle palju kingitusi.
Olen natuke kurb, et mul ei ole fotot Tema hoolivast perekonnast.
Kohtume varsti!
"There is no need for temples,
no need for complicated philosephies.
My brain and my heart are my temples;
my philosophy is kindness."
- The Dalai Lama

"Ei ole vajadust templite järele,
ei ole vaja keerulisi filosoofiad.
Minu aju ja minu süda on minu templid;
Minu filosoofia on lahkus."
- Dalai Lama

If you would be a real seeker after truth,
it is necessary that at least once in your life you doubt,
as far as possible, all things.

- RENE DESCARTES, Principles of Philosophy

I go to visit the world famous mountain temples in Palitana.

Palitana
 is the world's only mountain that has more than

900 
temples.


Lähen külastama kuulsaid Palitana mägitempleid.

Palitana on ainuke mägi maaimas,

kus asub rohkem kui 900 templit

1900 metres - step nr 2317

1900 meetrit - aste nr 2317

Palitana Temples

Tell me what you eat,
and I will tell you what you are.

- ANTHELME BRILLAT-SAVARIN


Ütle mulle mida sa sööd,
ja ma ütlen sulle, mis sa oled.

- ANTHELME BRILLAT-SAVARIN

I visited Mahatma Gandhi ashram and museum
in Ahmedabad

Külastasin Mahathma Gandhi ashramit ja muueseumi Ahmedabadi linnas

Salt March

More info


"All man dream: but not equally.
Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity:
but the dreamers of the day are dangereous man, for they may act their dreams with open eyes,
to make it possible."
- T. E. LAWRENCE, Seven Pillars of Wisdom

"There is a great man who makes every man feel small.
But the real great man is the man who makes every man feel great."
- G. K. CHESTERTON


Gandhiji's room

Mahatma Gandhi ruum

"Hands that help are far better than lips that pray." - ROBERT G. INGERSOLL

"Käed, mis aitavad, on palju paremad, kui huuled, mis palvetavad."
- ROBERT G. INGERSOLL

The corridor of one school

Ühe kooli koridor

If a single man conquers in battle one thousand times on thousand men,
and another man conquers himself,
the second man has made the greater conquest.
- The Buddha

Kui üksainus mees vallutab lahingus tuhat korda tuhat meest
ja teine mees vallutab iseenda,
teine mees on sooritanud suurema vallutuse.
- Buddha


"Everyone 
who teaches You something
is Your teacher - Your guru."
- Meigo Märk

"Igaüks
kes Sulle midagi õpetab
on Sinu õpetaja - Sinu guru."
- Meigo Märk

"Behold, 
I do not give lectures or a little charity,
When I give I give myself." 

- WALT WHITEMAN


"Vaata ette,
Ma ei anna loenguid ega väikeset heategevust,
Kui ma annan, annan ma iseennast."

- WALT WHITEMAN

"Happiness is the only good;
the place to be happy is here;
the time to be happy is now;
the way to be happy is to help others."

- Robert G. Ingersoll

"Õnnelikkus on ainuke headus;
paik õnnelik olemiseks on siin;
aeg õnnelik olemiseks on praegu;
tee õnnelik olemiseks on teiste aitamine."

- Rober G. Ingersoll

"We have to do the best we can,
This is our sacred human responsibility."

- ALBERT EINSTEIN

Together with DHAVAL RAO, his brother JAY RAO and others
Thank You brothers
for one of the biggest help and most interesting time anyone has given me!!!

Koos DHAVAL RAO, tema venna JAY RAO ja teistega


"The light of Unity shines everywhere,
But the intellect cannot grasp it."

~ Hazrat Nuruddin Nurani

"Ühtsuse valgus särab kõikjal,
Kuid intellekt ei suuda seda haarata."


~ Hazrat Nuruddin Nurani


Om Shanti Shanti Shanti